top of page

Mitä on astrologia?

Mitä on astrologia? Mistä se saa juurensa? Mikä on astrologi kartta? Mitä tulkintaan tarvitaan? Mitä astrologia voi kertoa minulle elämästäni?


Astrologia on uskomus että auringon, kuun, planeettojen ja tähtien liikkeitä, sekä syntymä hetkeämme tutkimalla voimme tulkita personaalisuuttamme, selittämään nykyhetkeä, menneisyyttä ja enteitä tulevasta. Planeetat eivät kuitenkaan suoranaisesti aiheuta asioita, vaan ne symboloivat ja ennakoivat arkkityyppien ilmentymistä elämässämme (siitä myöhemmin tässä artikkelissa).


Mikä on "astrologia kartta"?


Astrologia kartta näyttää planeettojen asennot syntymähetkelläsi maapallon näkökulmasta katsoen. Se näyttää 12 eri "huonetta" jotka symboloivat eri elämän alueita. Eri planeetat taas symboloivat eri ihmisrooleja (esim Aurinko edustaa usein isää, kun taas Kuu edustaa usein äitiä) tai arkityyppejä, esimerkiksi Venus saattaa edustaa rakkauselämää. Eri planeetat päätyivät eri huoneisiin syntymähetkelläsi ja sen perusteella astrologi tekee päätelmiä persoonallisuudestasi ja elämäsi tapahtumista. Tulevaisuutta astrologi pystyy ennustamaan vertaamalla syntymä hetkesi planeettojen kohtia tämän hetkisten planeettojen liikkeisiin. Esimerkiksi aurinko kiertää karttaa tasan vuoden ja sen paluu tarkkaan samalle paikalle kun se oli syntymähetkelläsi kutsutaan syntymäpäiväksi. Miksi kaikki planeetat eivät sitten palaa samalle paikalle samaan aikaan? Koska ne kaikki liikkuvat eri nopeuksissa. Kuu on kaikkein nopein taivaankappale ja kiertää kartan kuukaudessa, kun taas esimerkiksi Saturnus kiertää astrologi kartan 30 vuodessa.
Mitä hyötyä on astrologia tulkinnasta? Miksi haluaisin sellaisen?


Astrologia tulkinta on katsaus elämäsi karmilliseen karttaasi. Astrologia voi tuoda sinulle uuden tietoisuuden elämästäsi, tarkoituksestasi ja miten vaikutat toisiin ihmisiin. Astrologia näkee asioita elämästäsi erilaisesta näkökulmasta kuin mihin olet tottunut. Astrologia tulkinta antaa vahvistuksen siitä että jokainen elämä on tärkeää; niin tärkeää, että jokainen meistä symboloi maailmankaikkeutta juuri sillä minuutilla ja sekunnilla kun synnyimme. Ihmiset ovat usein hämmästyneitä miten paljon syntymäkartta voi kertoa heistä. Se tuo tunteen että meillä jokaisella on erityinen tarkoitus koska elämämme on "tähtiin kirjoitettu"; olemme osa jotain suurta, osa maailmankaikkeutta ja vahvistuksen siitä että meidät ja meidän tekemisemme nähdään.


Onko astrologia tiede?


Astrologia ei ole tiedettä modernissa mielessä. Astrologiaa ei voi pistää mikroskoopin alle. Kuitenkin, astrologian opiskelu oli osa eliitin / tai mystikkojen / pappien ja papittarien koulutusta monessa muinaisessa kulttuurissa. Astrologi antoi yleensä neuvoja kuninkaille niin että he osasivat johtaa kansaansa paremmin. Astronomia ja astrologia olivat sama asia jopa keskiaikaan saakka. Astronomia tarkoitti taivaankappaleiden liikkeiden teknistä ymmärtämistä, ja astrologia niiden tulkitsemista ja vaikutusta ihmiselämään. Astrologia on sinällään teknistä ja matemaattista, mutta loppujen lopuksi kuitenkin itse tulkinta on yhdistelmä teknistä tietoa taivaankappaleiden liikkeistä, kerättyjä havaintoja tuhansien vuosien takaa eri kulttuureista taivaan enteiden tulkitsemisesta ja astrologin omasta tiedoista, taidosta ja kokemuksesta.


Mistä astrologia saa juurensa?


Ihmiset ovat pitäneet lukua taivaankappalaiden liikkeistä niin kauan kuin olemme olleet tällä planeetalla. Vähintäänkin auringon ja kuun kierroista on pidetty lukua aina, lähes joka kulttuurissa. Moderni, länsimainen astrologia sai alkunsa Babyloniasta (Mesopotania). Sieltä se kulki Egyptiin, levisi myös Intiaan, Persiaan ja lopulta välimeren maihin, ennen kaikkea Kreikkaan, jossa kehittyi meille nyt tuttu astrologian muoto jossa tulkintoja tehdään henkilön syntymäkartaa tutkien. Siihen saakka astrologiaa käytettiin lähinnä kuninkaallisten ja kansakuntien elämää auttamaan.


Astrologian "keksijäksi" sanotaan olevan Hermes Trismistigus, jonka kootut kirjoitukset Corpus Hermeticum ovat gnostilaisen filosofian mestariteos, sisältäen esoteerisia opetuksia. Hän ei luutavasti ollut yksi ihminen vaan tapana oli nimetä kirjojen kirjoittajaksi mytologinen olento, sen takia kirjoittajina saattoi olla monia muinaisia mystikkoja. Corpus Hermecticum sisältää myös astrologian kuuluisamman lauseen: “Niin ylhäällä kuin alhaalla, niin alhaalla kuin ylhäällä.” Makrokosmos peilaa mikrokosmosta ja myös päinvastoin. Taivaan kuviot heijastavat ihmiselämää, kuten myös päinvastoin. Me olemme näiden opetusten mukaan alunperin täydellisiä, kuolemattomia olentoja, jotka vain eksyivät matkalla. Oikeat tiedot kerättyämme pääsemme takaisin jumalalliseen muotoomme ja valaistumme.


Iso osa länsimaisen astrologisen tietämyksen leviämiseen oli Alexander suuren valtakunnan leviäminen. Muinaiset kaupungit ja kauppapaikat kuten antiikin Aleksandria Egyptissä oli erittäin monikulttuurinen ja erityisesti Aleksandrian kirjasto levitti hämmästyttävän paljon astrologista tietoa ja lisäten siihen myös vaikutteita eri kulttuureista, josta se kehittyi moderniin muotoonsa.


Modernin astrologian esi-isä: Plato ja Aristoteles


Monelle saattaa olla yllätys, kuinka filosofiset juuret astrologialla on. Kreikkalaiskielisen eliitin koulutukseen kuului esimerkiksi filosofia, matematiikka ja astrologia. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, tuohon aikaan astronomia ja astrologia olivat sama asia. Lisäksi astrologia oli iso osa uskontoa. Eri planeetat edustivat eri jumalia (arkkityyppejä) ja astrologian ymmärtäminen oli sama kuin ymmärättää jumalien tahtoa ja luoda yhteys jumaliin. Plato uskoi että mitä enemmän nostamme itsemme teoillamme ja ajatuksillamme jumalien tasolle, sitä enemmän tulemme heidän kaltaisikseen, johtaen lopulta valaistumiseen. Tässä filosofiassa heijastuu selvästi mytologisen Hermes Trismistigus:sen opetukset. Hermes Trismistigus käsitettiin itse asiassa samaksi ilmentymäksi kuin vielä vanhempi, Egyptiläinen Thoth jumala, ja sama kuin kreikkalaisten palvoma Hermes ja myöhemmin Roomalaisten palvoma Merkurius jumala. Astrologian ymmärrys oli iso osa tavasta ymmärtää eri jumalia ja koska he edustivat arkkityyppejä, ymmärtää siten myös itseämme. Lisäksi, esimerkiksi Plato uskoi myös reinkarnaatioon; lue esimerkiksi Platon Myytti Er Tasavalta kirjasta. Platon oppilaana Aristoteles jatkoi näitä ajatuksia ja filosofiaa vielä pidemmälle - sen jälkeen varsinkin uusplantonistien vaikutus Hellenistiseen astrologiaan oli huomattava. Enemmän Platon ja Aristotelen vaikutusta astrologiaan voi lukea (englanniksi) täältä.Miten astrologia liittyy Suomen kulttuuriin?


Moderni astrologia juurtaa juonensa Mesopotaniaan, Egyptiin ja Kreikkaan, ja sieltä se vaikutti kaikkeen länsimaiseen kulttuuriin. Lisäksi kaikki sen arkkityypit ovat esillä jokaisessa kulttuurissa, niin kuin myös suomessa. Väinämöinen, tietäjä iänikuinen, on hyvin verrattavissa Jupiter:iin, viisaaseen tietäjä-opettajaan, tai myös Ukko pääjumalaan. Ilmarinen, eli elementtien ja kommunikaation mestari ja taikuri, on selvästi Merkurius jumala. Merkuriuksen paikka astrologia kartassa kertoo esimerkiksi tavastamme kommunikoida. Lemminkäinen, eli rohkea, sotainen, intohimoinen sankari, edustaa Mars jumalaa. Mars:in paikka astrologia kartassa kertoo miten ilmaisemme rohkeutta, vihaa ja intohimoa. Aino edustaa kauneuden ja harmonian ilmentymää, eli Venus jumalatarta. Ainoa voisi myöhemmässä vaiheessa kutsua myös Lillith jumalattaren ilmentymäksi, sillä hän ei suostunut menemään Väinämöisen vaimoksi, ja itsenäisyys oli Lillith:lle tärkeämpää kuin mikään muu.


Jos haluaa tutkia näitä ja monia muita arkkityyppejä syvemmin, suosittelen Susanna Salo:n Kalevala Tarot kirja ja kortit, joissa hän tutkii ja tulkitsee suomalaista mytologiaa syvältä ja mielenkiintoisesti, Tarot korttien avulla. Tarot kortit ovat olleet Eurooppalaisessa alitajunnassa ainakin renesanssista lähtien ja ne liittyvät läheisesti astrologiaan. Esimerkiksi neljä "maata" edustavat kaikki neljää elementteiä (tuli, ilma, maa ja vesi) jotka ovat astrologian kulmakivi. On myös merkittävää että suomalaisten tuntemat tavalliset pelikortit ovat itse asiassa yksinkertaiset Tarot kortit. Ennen nykyisiä, moderneja enkeli yms. pakkoja on Suomessa käytetty tavallista pelikortti pakkaa (eli Tarot pakkaa) myös ennustamiseen. Astrologia ja sen sisältämät arkkityypit ovat siten syvällä myös suomalaisessa mytologiassa.


Mitä astrologia tulkintaan varten tarvitaan?


Astrologia tulkintaan tarvitaan henkilön syntymäpäivä, paikka ja kellon aika. Tuo viimeksi mainittu on erityisen tärkeä ja vaikuttaa siihen, kuinka tarkan tulkinnan astrologi pystyy antamaan. Suomessa on kirjattu henkilön syntymän kellon aika sairaaloissa jo ainakin 1950 luvulta lähtien. Syntymäajan voi saada selville soittamalla esimerkiksi syntymä sairaalaan. Soitto on hyvä tehdä varsinkin silloin jos täyttä varmuutta ajasta ei ole - koska synnytys on yksi intensiiveimistä ihmisen elämäntapahtumista, joskus esimerkiksi äitin muisti saattaakin olla ihan eri kuin sairaalan merkinnät.


Mitä tapahtuu astrologia tulkinnassa?


Astrologia tulkinnat voivat vaihdella, koska eri astrologeilla on oma tyylinsä. Lisäksi kaikki astrologia ei ole samaa, vaan on olemassa monta erilaista astrologia koulua. Yleisesti ottaen astrologit tulkitsevat planeettojen arkkityypit suurin piirein samoiksi, mutta tulkinnan keskittyminen ja tyyli voi vaihdella suurestikkin. Yleisesti ottaen kuitenkin astrologi voi kertoa persoonallisuudestasi, menneisyydestä ja vastata kysymyksiin tulevista tapahtumista. Voit myös itse kysellä kysymyksiä elämänalueista jotka kiinnostavat.


Eri astrologia koulut


Viime vuosikymmeneen asti suurin osa moderneista astrologeista harjoittivat ns. psykologista astrologiaa, joka perustuu ennenkaikkea Carl Jung:in tapaiseen, psykologiseen tulkitsemiseen joka tuli suosituksi 1960 luvulta lähtien. Syynä tähän on se että kristillisyyden levittyä, astrologia nähtiin pahana asiana ja sen takia se hävisi Euroopasta lähes kokonaan keskiajalla. Astrologia oli kuitenkin levinnyt jo Persiaan ja Intiaan, missä paikalliset astrologit jatkoivat sen harjoittamista ja lisäsivät siihen omia havaintojaan ja tekniikoita. Renesanssin aikaan kiinnostus astrologiaan heräsi taas, ja astrologiset tekstit tuotiin takaisin Persiasta ja Intiasta jossa länsimaisen astrologian harjoittaminen oli säilynyt katkeamatta, usein sukupolvesta toiseen, samassa perheessä. Paljon tietoa oli kuitenkin hävinnyt tai muuttunut matkan varrella. Lisäksi teollinen vallankumous ja tieteen ihailu teki astrologian taas epäsuosituksi 1700 luvulla. 1900 luvun alussa taas syntyi monta uutta esoteerista koulukuntaa, (Kultaisen aamunkoiton hermeettinen sääntökunta, Teosofit jne.) jotka pyrkivät tuomaan yhteen astrologiaa ja muita muinaisia esoteerisia opetuksia ja luomaan uusia mystiikka koulukuntia. Sanomalehtien ja kirjapainojen yleistyttyä horoskooppi levisi yleiseen tietoisuuteen ja tuli osaksi pop kulttuuria 1960 luvulta lähtien. Sanomalehtien horoskoopit ovat kuitenkin hyvin yleisiä eivätkä ole sama asia kuin henkilökohtainen tulkinta, vaikka voivatkin toki antaa jonkinlaisen yleiskuvan aurinkomerkkiin perustuen.


Viimeiset 30 vuotta ovat jälleen nähneet uuden mullistuksen astrologiassa. 1990 luvulla alkoi pari suurta projektia, kuten amerikkalainen Project Hindsight joka toi astrologian takaisin sen juurille. Kirjallisuus joka oli ollut hukassa löytyi taas ja muinaisia lähteitä alettiin kääntämään latinasta ja arabiasta. Muinainen astrologia oli paljon käytännöllisempää kuin moderni, psykologinen astrologia. Vanhoja astrologia kirjoja lukiessa näemme myös että astrologia oli hyvinkin fatalistista. Se olikin yksi syy miksi kristinusko aikoinaan tarjosi ainakin näennäisesti vaihtoehdon astrologialle; oma tahto ja hyvä käytös voivat muuttaa kohtalon. Kuitenkin, kun hylkäsimme muinaisen astrologian viestin mikä kertoi suorin sanoin jokaisen karmasta, menetimme ison osan mielenkiintoista, käytännöllistä astrologiaa ja korvasimme sen täysin psykologisilla selityksillä. Tarkoitan sillä että usein kartasta näkee hyvin kirjaimellisesti esim. kartan omistajan perheen jäsenet ja tapahtumat, ei vain henkilön persoonallisuuden puolia. Niiden tapahtuminen ymmärtäminen on ihmisille myös erittäin hyödyllistä.


Astrologia onkin juuri nyt murrosvaiheessa, jolloin osa astrologeista on tietoisia muinaisesta astrologiasta (suomeksi "juuriastrologia") mutta haluavat pitäytyvät enemmän psykoloogisissa tai modernien mystisten koulujen tulkinta tavoissa. Osa astrologeista on opiskellut muinaisia tekniikoita ja käyttävät niitä nyt moderninen tekniikkojen rinnalla. Osa astrologeista taas tekevät tulkintoja vain ja ainoastaan muinaisiin periaatteisiin ja tekniikkohin perustuen.


Itse harjoitan tuota keskimmäistä, eli harjoitan juuriastrologiaa ja käytän muinaisia havaintoja ja tekniikoita, mutta sisällän tulkintoihini myös ns. modernit planeetat (Neptunus, Uranus ja Pluto) ja käytän ja tiedostan myös modernin, psykologisen tulkinnan arvon. Lopuksi, uskon astrologian olevan mystillinen ja henkinen ilmentymä jonka opetukset ja viestit ovat kallisarvoisia ja harjoitan sitä myös siitä näkökulmasta.


Mitä astrologia voi nähdä elämästäni?


Astrologia voi kertoa meille persoonallisuudestamme, menneisyydestä tai tulevaisuudesta. Se voi kertoa syvimmeistä motiiveistamme, tai asioista joista emme ole aina itsekkään tietoisia. Täysin yksityiskohtaisia asioita ei kuitenkaan pysty näkemään syntymäkartasta. Jos kysessä on hyvin tarkka kysymys, astrologi saattaa käyttää renesanssin aikaista astrologia tekniikkaa nimeltään horary, joka pystyy vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Jotkut astrologit (kuten minä) käyttävät myös muita enne "työvälineitä" (esimerkiksi Tarot kortteja) astrolgia tulkinnan yhteydessä.


Minä itse näen niin että astrologia on kartta karmastamme. Karmalla voidaan tarkoittaa sekä hyviä, että pahoja asioita. Karma on itämainen konsepti ja viittaa uudelleensyntymiseen eli reinkarniaatoon. Itse pidän sitä itsestään selvyytenä ja tulkintani heijastavat tätä uskomusta.


Voinko tutkia ihmissuhteitani astrologian avulla?


Kyllä. Astrologi vertaa esimerkiksi aviopuolisosi syntymäkarttaa omaasi. (Aviopuolison on kuitenkin pitänyt antaa siihen lupa.) Vertailemalla karttojanne voi astrologi nähdä miten esimerkiksi kommunikoitte toistenne kanssa ja miten sopivat olette tunnetasolla, ja voi antaa siihen auttavia ehdotuksia. (HUOM! Astrologi ei kuitenkaan ole terapisti eikä korvaa esimerkiksi ammatti terapistin tai lääkärin neuvoja.)


Astrologia voi tutkia myös kansakuntien kohtaloita, käyttämällä sen "syntymä hetkeä", eli itsenäistymistä ja tutkia sen kautta astrologia karttaa.


Miten paljon astrologia pystyy ennustamaan tulevaisuutta?


Astrologia pystyy ennustamaan tapahtumia hämmästyttävän hyvin, mutta ei 100% tarkkuudella. En usko että meidän on tarkoitus saada täysin tarkkaa ennustetta elämästämme, koska silloinhan omalla tahdollamme ei olisi mitään tarkoitusta eikä meillä olisi mitään opittavaa. Ideaalisesti kysymyksessä onkin arkkityyppien ilmenemisen tutkiminen omalla kartallamme, jonka pitäisi sitten kehittää omaa itsetuntemusta ja tietoisuutta, valaistumiseen asti.


On mielenkiintoista että astrologit kuuluisasti eivät halua tulkita esimerkiksi Uranuksen liikkeitä - "don't try to predict the unpredictable" kuuluu kuuluisa sanonta, eli älä yritä ennustaa ennustamatonta. Monesti Uranus näyttää käyttäytyvän tahallisen päinvastaisesti kun sen ilmentymistä kartalla yrittää ennustaa. Mutta toisaalta, jos käy läpi esimerkiksi jotain todella vaikeaa aikaa, voi astrologi auttaa näkemään milloin se vaihe tulee päätökseen. Astrologi voi myös auttaa näkemään parhaan ajoituksen aloittaa uusi projekti, koska on hyvä aika matkustaa yms.


Jos astrologia on kartta karmastamme, ja siinä näkyy paljon asioita, miten paljon meillä on vaikutusta omaan elämäämme?


Astrologit (kuten myös filosofit) ovat väitelleet oman tahdon vaikutuksesta elämäämme niin kauan astrologiaa on harjoitettu. Tähän ei ole yksinkertaista vastausta. Itse olen päätynyt samaan päätelmään kuin Vedic eli intialainen astrologia, että noin yksi kolmas osaa elämästämme on täysin oman tahtomme hallittavissa. Yksi kolmas osaa elämastämme meillä on jonkin verran liikkumisen varaa. Loppu kolmasosa on karmaa jota ei pysty muuttamaan ja joka oli kirjoitettu tähtiin jo ennen syntymäämme. Saturnus planeetta kartassamme edustaa yleensä asioita joita emme voi muuttaa.


Voimme kuitenkin tehdä paljon muuttamattomien asioidenkin eteen henkisellä tasolla. Astrologian muinainen, henkinen filosofia kertoo meille että itsensä kehittäminen, tietoisuus, ymmärrys, myötätuntoisuus sekä itseä että muita kohtaan "pehmentää" kovistakin ajoista tulevia opetuksia. Astrologian suuri tehtävä onkin tuoda tietoisuutta omaan elämäämme, jota on vaikea nähdä usein itse. Ja jos uskoo astrologian alkuperäiseen filosofiaan, tämä tietoisuus pitäisi johtaa meidät loppujen lopuksi valaistumiseen.


Liittyykö astrologia jotenkin taikaan?


Taika ei liity moderniin astrologiaan suoranaisesti, mutta taika ja erilaiset parannuskeinot olivat tärkeä osa esimerkiksi keskiajan ja renesanssin astrologiaa. Sen ajan astrologit harjoittivat astrologisesti ajoitettuja rituaaleja kayttäen esimerkiksi yrttejä ja kasveja ja niiden ominaisuuksia auttaakseen asiakkaitaan. Ihmiset tulivat astrologeille pyytämään esimerkiksi apua sairauteen (planeetat hallitsevat eri ruumiinosia) tai pyytämään esimerkiksi rakkaus (Venus) uutetta. Astrologiaan perustuva taika (esim. amuletit ja öljyt yms), jonka juuret ovat keskiajalla on myös tehnyt valtavaa takaisintuloa viimeisen viiden vuoden aikana ja sitä harrastetaan paljon esimerkiksi amerikassa ja englannissa.


Miten saan eniten irti astrologia tulkinnastani?

  1. Ota selville mahdollisimman tarkka syntymä kellon aikasi!

  2. Kysy astrologilta tai lue hänen verkkosivuiltaan minkälaista astrologiaa hän harjoittaa. (Olen itse opiskellut lähinnä amerikkalaisten astrologien kanssa, jotka harjoittavat juuriastrologiaa, kuten Acyuta Bhava, Nina Griffin ja Demetra George.) Lähetä myös astrologille jo etukäteen pari kysymystä tai elämänaluetta mistä olet kiinnostunut. Tällä tavalla astrolgi voi tutkia niitä asioita jo jonkin verran etukäteen, eikä hänen tarvitse käyttää aikaa teknisiin astrologia laskelmiin tulkinnan aikana.

  3. Voit itse vaikuttaa astrologia tulkintaan kommentoimalla ja kysymällä kysymyksiä. Voit tehdä tulkinnasta sellaisen kun haluat. Joitakin ihmisiä saattaa kiinnostaa jossain elämän vaiheessa vain tietyt käytännön asiat, kuten uuden työpaikan löytäminen, kun taas toisia kiinnostaa enemmänkin filosofinen elämän kaari. En kuitenkaan kehoita menemään astrologia tulkintaan kuitenkaan vain ja ainoastaan sillä mielellä että haluat vai "kokeilla mitä astrologi näkee". Kyseessä ei saisi olla arvausleikki, vaan syvä, henkinen rituaali, joka on katsaus elämäsi karmilliseen karttaasi. Astrologi voi auttaa parhaiten kun kommentoit ja olet itse mukana. Kun astrologi saa varmennusta miten tietty aspekti on ilmennyt elämässäsi, on astrologin paljon helpompi avustaa sinua kysymyksissäsi. Syy tähän on se että astrologia tulkinta on hyvin monimutkaista, vie vuosia oppia, ja monet asiat kartalla voivat tarkoittaa monta eri asiaa samanaikaisesti.

  4. Yritä myös muistella elämäsi pää tapahtumia ja niiden vuosilukuja ja mieluiten vielä päivämääriä etukäteen. Astrologi pystyy auttamaan parhaiten kun hän tietää miten tietty astrologinen tapahtuma ilmeni elämässäsi menneisyydessä. Sen perusteella hänen on helpompi tulkita tulevia tapahtumia.


Jos haluat varata henkilökohtaisen astrologia tulkinnan ota yhteyttä sähköpostitse: lunardakini@gmail.com. Voit lisäksi lukea lisää astrologia tulkinnoistani www.lunardakini-finnish.com. Saat kopion omasta astrologia kartastasi tulkinnan jälkeen.


Tähdistä lukien,

Ursula

Comments


bottom of page